دبستان پویانه علم شماره ۱۲

مدرسه پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، شهرستان کرند غرب، روستای کنهر، بهره برداری زمستان ۱۳۹۸