دبستان پویانه علم شماره ۳۰

مدرسه پویانه علم شماره ۳۰ ، اسکان بم پشت ۱، سراوان، سیستان و بلوچستان، بهار ۱۴۰۱