فراخوان جذب بورسیه دانش آموزی و دانشجویی

فراخوان

بنیاد پویانه علم برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اقدام به پذیرش ۳۰۰ نفر دانش آموز و ۱۰۰ نفر دانشجو جدید می نماید.
متقاضیان می‌بایست از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.
همچنین متقاضیان میبایستی تمام شرایط پذیرش این بنیاد که در فرم های دانش آموزی و دانشجویی قید شده است را دارا باشند و مدارک مورد نیاز را بطور کامل ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که ارسال مدارک به معنی تایید نهایی آنان و پذیرش متقاضی نبوده و مدارک دریافتی پس از بررسی اولیه و دارا بودن شرایط مورد نظر بنیاد، تایید می گردند و برای بررسی بیشتر و امکان دریافت بورسیه بازنگری می‌شوند.