مسابقه نقاشی:

مسابقه نقاشی:

 بنیاد پویانه علم به اطلاع می رساند، مسابقه نقاشی با موضوع آزاد برای دانش آموزان تحت پوشش این بنیاد با شرایط زیر برگزار می گردد:

۱- انتخاب موضوع نقاشی آزاد است.

۲- نقاشی که کپی شده باشد به هیچ عنوان در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

۳- به ۳ نفر از برندگان نهایی جایزه تعلق می گیرد.

۴- اثر نقاشی برنده به صورت کارت پستال با آرم بنیاد پویانه علم چاپ خواهد شد.

۵- این مسابقه تنها برای دانش آموزان تحت پوشش این بنیاد خواهد بود.

۶- کلیه حقوق معنوی استفاده از نقاشی برتر برای بنیاد پویانه علم خواهد بود.