دبستان پویانه علم شماره دو

دبستان پویانه علم شماره دو: روستای ده کهنه، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷