دبستان پویانه علم شماره سه

دبستان پویانه علم شماره سه: روستای آسیاب موسی، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷