دبستان پویانه علم شماره پنج

دبستان پویانه علم شماره پنج: روستای هفت آشیان، منطقه کوزران، استان کرمانشاه، بهره برداری بهار ۱۳۹۸