دبستان پویانه علم شماره پنج

دبستان پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای هفت آشیان، بهره برداری بهار ۱۳۹۸