دبستان پویانه علم شماره یک

دبستان پویانه علم شماره یک: روستای سرتنگ، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷