دبستان پویانه علم شماره ۱

دبستان پویانه علم شماره ۱ روستای سرتنگ، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷