پیام بنیاد:

پیام بنیاد:

در اولین سال شروع فعالیت این بنیاد، تعداد بورسیه شدگان آن از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت. این تعداد، دانش آموزان و دانشجویان با استعدادی هستند که از ۲۸ استان کشور انتخاب شده و تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته اند.خاطرنشان می سازد که بالغ بر ۸۰ درصد این افراد از ۹ استان جنوبی و غربی کشور هستند.

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت های فعلی بودجه ای بنیاد پویانه علم، کلیه متقاضیان جدید در صورت دارا بودن شرایط کامل این بنیاد، در لیست انتظار قرار گرفته و در فرصت مقتضی و در صورت امکان به آنها بورسیه تعلق خواهد گرفت.

بر اساس برآوردهای ما، مبلغ مورد نیاز برای بورسیه یک دانش آموز از آغاز دوره دبیرستان تا پایان دانشگاه (به غیر از هزینه های ستادی) به طور متوسط ۱۵ میلیون تومان می باشد. بنابراین از شما همیاران عزیز تقاضا داریم تا با برعهده گرفتن هزینه حداقل یک متقاضی، ما را در جهت افزایش تعداد بورسیه شدگان یاری نمایید.