کارت طرح چوپان

کارت تبریک مدل چوپان: نقاشی این کارت تبریک از دانش آموز نخبه، خانم پریسا عباس زاده ،از استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که در مسابقه نقاشی که دفتر بنیاد بین دانش آموزان بورسیه شده برگزار کرده بود رتبه برتر شناخته شده است.

 

کد محصول:    ۹۶۰۲۰۰۲

قیمت:      ۶ هزار تومان