گزارشات اجرایی

گزارش وضعیت بورسیه شدگان بنیاد پویانه علم تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷

 

گزارش عملکرد بنیاد تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷

گزارش وضعیت بورسیه شدگان بنیاد پویانه علم(۱۳۹۶/۱۲/۲۳)

گزارش زیر وضعیت بورسیه شدگان بنیاد پویانه علم را شامل می شود. در این گزارش به پراکندگی دانشجویان و دانش آموزان بنیاد از لحاظ جنسیتی، استانی، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی پرداخته شده است.

گزارشات:

تعداد کلی متقاضیان تحت پوشش بنیاد از ابتدا تا کنون به ۱۱۱۱ نفر رسیده است که این تعداد شامل:

۸۹۲ دانش آموز که ۳۸ نفر از آنان فارغ التحصیل شده اند و ۱۳ نفر از آن ها در دانشگاه سراسری پذیرش شده اند که بورسیه آن ها در مقطع دانشجویی ادامه پیدا کرده است و ۱۲ نفر دارای نقص مدرک می باشند و تعداد ۸۲۹ نفر در حال حاضر بورسیه بنیاد می باشند.

۲۲۲ نفر دانشجو که ۷ نفر از آنها فارغ التحصیل گردیده و ۵ نفر دارای نقص مدرک می باشند و تعداد ۲۱۰ نفر در حال حاضر بورسیه بنیاد می باشند.

تعداد بورسیه شدگان فعلی بنیاد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ به ۱۰۳۹ نفر رسیده است.

نمودارهای زیر بیان کننده درصد قبولی دانش آموزان سال ۱۳۹۴ در دانشگاه و درصد دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش بنیاد می باشند.