گلدان۶

کد محصول: ۹۶۰۵۰۰۶

قیمت: بستگی به سایز گلدان و نوع گل دارد.