مدرسه پویانه علم شماره ۱۲

بنام خدا

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

شروع ساخت مدرسه پویانه علم شماره ۱۲ را در روستای کنهر، شهرستان کرند ،استان کرمانشاه به خانواده پویانه علم تبریک میگوئیم.

به امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.
Pouyaneh@pouyanehfoundation.org