دبستان پویانه علم شماره ۲۱

دبستان پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش لوداب، روستای آب سردان سفلی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹