دبستان پویانه علم شماره ۲۰

مدرسه پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش، روستای دوربن، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹