دبستان پویانه علم شماره ۱۶

مدرسه پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور شیرازی، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹