دبستان پویانه علم شماره ۳۸

دبستان پویانه علم شماره ۳۸ استان کرمانشاه، گهواره، روستای چقاچوبین، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲