عیدی دانشجویان و دانش آموزان

نرم نرمک می رسد اینک بهار…

با سلام به بورسیه شدگان بنیاد
خبر امروز

به اطلاع می رساند که”عیدی”دانشجویان و دانش آموزان از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ قابل برداشت می باشد.
درصورت واریز نشدن مبلغ عیدی، مراتب را به کارشناس مرتبط در بنیاد اطلاع دهید.

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما – پویانه