لیوان مدل دختر

product_3

این نقاشی زیبا از دانش آموز نخبه، سمیه محمدی از استان کرمانشاه می باشد که در مسابقه نقاشی که بنیاد بین دانش آموزان بورسیه شده برگزار کرده بود برای چاپ بر روی لیوان برگزیده شده است و البته از فروش هر لیوان مبلغی برای صاحب اثر در نظر گرفته شده است که به حساب او واریز می گردد.

کد محصول: ۹۶۰۴۰۰۲

قیمت:  ۲۵ هزار تومان