مدرسه پویانه علم شماره ۱۴

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

پیرو توافق انجام گرفته با سازمان نوسازی و مدارس کرمانشاه، مدرسه پویانه علم شماره ۱۴ در روستای درویت گهواره در کرمانشاه احداث و تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره برداری می‌رسد.

به امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.
Pouyaneh@pouyanehfoundation.org