همدلی کودکان زلزله زده کرمانشاه با مناطق سیل زده لرستان

دانش آموزان مدرسه پویانه علم شماره ۴ دهکده سید محمد زرده از شهرستان دالاهو که خود در زلزله مدرسه و دهکده شان را از دست داده بودند در اولین روز مدرسه نگران بچه های منطقه لرستان هستند.
چه عالی درس همدلی آموخته اند.