دبستان پویانه علم شماره چهار

دبستان پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه، کرند غرب، روستای زرده سید محمد، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷