دبستان پویانه علم شماره یک

دبستان پویانه علم شماره ۱ روستای سرتنگ، منطقه دالاهو، استان کرمانشاه، بهره برداری زمستان ۱۳۹۷