گلدان ۷

کد محصول: ۹۶۰۵۰۰۷

قیمت: بستگی به سایز گلدان و نوع گل دارد.