پیام نوروزی

به نام خدا

در آستانه نوروز و بهاری دیگر از زندگیمان هستیم.
سال نخست خانواده بزرگ پویانه را پشت سر گذاشتیم، هر چه بود گذشت.
ضمن خوش آمد به بهار ٩۶ با شما فرزندانمان تلاش خواهیم کرد تا شادتر و با امیدتر از همیشه در ساختن کشور عزیزمان ایران مشارکت داشته باشیم.
ما به شما قول می دهیم تا هستیم با شما خواهیم بود و اطمینان داریم که این راه به دستان توانمند فرزاندان بنیاد ادامه خواهد یافت.
افتخار می کنیم که به نام پویانه بنویسیم و به نام پویانه خوانده شویم.
دوستتان داریم و نوروز و بهارتان مبارک باد.

خانواده پویانه