پیشینه

بنیاد پویانه علم، یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد که از دی ماه سال ۱۳۹۴ با هدف حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان با استعداد و نیازمند با ارائه امکانات مالی، فکری و مشاوره ای سعی در بر طرف نمودن مشکلات آنان و همچنین هموار نمودن راه پیشرفت تحصیلی و شغلی آنان دارد.

چرا باید به دانش آموزان و دانشجویان مستعد تحصیل کمک کنیم؟

مطابق آمارهای اعلام شده در شهریور سال ۱۳۹۴ نزدیک به چهار میلیون دانش آموز به علت محرومیت از تحصیل باز مانده اند و نیز بسیاری از دانشجویان ممتاز و نخبه به علت مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل در مدارج بالاتر دانشگاهی نیستند.

آنچه مسلم است بسیاری از این دانش آموزان، مستعد تحصیل هستند و چنانچه به صورت اصولی حمایت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و دانشگاهی دست یابند.