ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بنام خدای بخشنده

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فرزندان عزیز خانواده بزرگ بنیاد پویانه علم، از آنجایی که بنیاد پویانه علم، نهادی غیر انتفاعی است و هزینه های آن زیر نظر حسابرس قانونی و سرممیز مستقل اداره دارایی رسیدگی میگردد، براساس بند "ح" تبصره ۱۷ از بند "ب" ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها مکلفند، اطلاعات شخصی افراد تحت پوشش خود، از جمله کد ملی را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. در غیر اینصورت براساس ردیف ۱ از بند "ح" همان تبصره نمی‌ توانند از معافیت‌‎های مالیاتی برخوردار باشند.

بنابراین به اطلاع بورسیه ‌شدگان عزیز می‌رساند که :
با توجه به تکلیف قانونی بنیاد پویانه علم به ثبت اطلاعات در این سامانه، از مهر ۱۴۰۰ کلیه پرداخت‌ که به بورسیه شدگان انجام می‌گیرد در این سامانه ثبت خواهد شد.
در صورت عدم تمایل به ثبت اطلاعات شناسایی خود در این سامانه، لطفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ عدم تمایل خود را کتبا به بنیاد اطلاع دهید. بدیهی است با عدم ثبت نام در سامانه مذکور، به لحاظ قانونی بنیاد قادر به ادامه حمایت از شما نخواهد بود.

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

‏www.pouyanehfoundation.org

کانال تلگرام :
‏https://t.me/pouyanehfoundation

کانال اینستاگرام :
‏https://instagram.com/pouyaneh_foundation?igshid=14mahzmzmc8ol

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد پویانه علم

 

مدارس و مراکز آموزشی بنیاد

۱- دبستان پویانه علم شماره ۱، استان کرمانشاه،روستای سرتنگ، بهره‎‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۲- دبستان پویانه علم شماره ۲، استان کرمانشاه، روستای ده کهنه، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۳- دبستان پویانه علم شماره ۳، استان کرمانشاه، روستای آسیاب موسی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۴- دبستان پویانه علم شماره ۴، استان کرمانشاه، روستای سید محمد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۷

۵- دبستان پویانه علم شماره ۵، استان کرمانشاه، بخش کوزران، روستای هفت آشیان، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۶- دبستان پویانه علم شماره ۶، استان کرمانشاه، روستای مریوانی بیدگل، بهره‌برداری بهار ۱۳۹۸

۷- دبستان پویانه علم شماره ۷، استان لرستان، روستای خان امیر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۸- دبستان پویانه علم شماره ۸، استان لرستان، روستای خراشگفت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۹- دبستان پویانه علم شماره ۹، استان خوزستان، روستای رمه چر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۰- دبستان پویانه علم شماره ۱۰،  استان سیستان و بلوچستان، روستای نیک آباد، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۱- دبستان پویانه علم شماره ۱۱، استان کرمانشاه، بخش کوزران، بهره‌برداری پاییز ۱۳۹۹

۱۲- دبستان پویانه علم شماره ۱۲، استان کرمانشاه، روستای کنهر، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۳- مرکز پویانه علم شماره ۱۳، خانه فرهنگ و ورزش پویانه علم، کوزران، کرمانشاه

۱۴- دبستان پویانه علم شماره ۱۴، استان کرمانشاه، روستای درویت، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۸

۱۵-دبستان پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، روستای موتور پمپ،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۶- دبستان پویانه علم شماره ۱۶، استان کرمان، روستای موتور شیرازی، بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

۱۷- دبستان پویانه علم شماره ۱۷، استان سیستان و بلوچستان، روستای محمدآباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۸- دبستان پویانه علم شماره ۱۸، استان سیستان و بلوچستان، روستای حاجی‌آباد، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۱۹- دبستان پویانه علم شماره ۱۹، استان سیستان و بلوچستان، روستای امام جعفر صادق، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۰- دبستان پویانه علم شماره ۲۰، استان سیستان و بلوچستان، روستای دوربن، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۱- دبستان پویانه علم شماره ۲۱، استان کهگیلویه و بویراحمد، روستای آب سردان،  بهره‌برداری زمستان ۱۳۹۹

 ۲۲- دبستان پویانه علم شماره ۲۲، استان سیستان و بلوچستان، روستای ناگان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۰

۲۳- دبستان پویانه علم شماره  ۲۳،  استان کرمانشاه، بخش ماهیدشت، روستای نامیوند سفلی، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۲۴- دبستان پویانه علم شماره ۲۴، استان سیستان و بلوچستان،چابهار، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۲۵- دبستان پویانه علم شماره ۲۵، استان سیستان و بلوچستان، چابهار، جنگارک،  بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۲۶- دبستان پویانه علم شماره ۲۶، استان سیستان و بلوچستان، سراوان، گیشتران بم پشت، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۲۷- دبستان پویانه علم شماره ۲۷، استان کرمانشاه، روستای چقا الهی، بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۸- دبستان پویانه علم شماره ۲۸، استان کرمانشاه، روستای خورنه سفلی، بهره‌برداری زمستان ۱۴۰۰

۲۹- دبستان پویانه علم شماره ۲۹( زنده یاد احمد باباخانی)، استان کرمانشاه، کرمانشاه، بهره‌برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۰- دبستان پویانه علم شماره ۳۰، استان سیستان و بلوچستان سراوان، اسکان بم پشت ۱، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۱- دبستان پویانه علم شماره ۳۱، استان  سیستان و بلوچستان، سراوان، اسکان بم پشت ۲، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۲- دبستان پویانه علم شماره ۳۲، استان سیستان و بلوچستان، سراوان، عروس جاعان بم پشت، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۳- دبستان پویانه علم شماره ۳۳، استان زاهدان،نصرت آباد، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۴- دبستان پویانه علم شماره ۳۴، استان سیستان و بلوچستان، خاش، نور آباد عمرزهی، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۵- دبستان پویانه علم شماره ۳۵، استان سیستان و بلوچستان، مهرستان، شیر آباد ۱، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۶- دبستان پویانه علم شماره ۳۶، استان سیستان و بلوچستان، مهرستان، شیر آباد ۲، بهره برداری بهار ۱۴۰۱

۳۷- دبستان پویانه علم شماره ۳۷، استان کرمانشاه، گهواره، روستای تختگاه حسین سلطان، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۸- دبستان پویانه علم شماره ۳۸ استان کرمانشاه، گهواره، روستای چقاچوبین، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲

۳۹- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۳۹، استان کرمانشاه، گهواره، بهره برداری تابستان ۱۴۰۱

۴۰- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۰، استان کرمانشاه، کرند غرب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۱- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۱، استان کرمانشاه، ماهیدشت، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۲- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۲، استان کرمانشاه، سرپل ذهاب، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

۴۳- مرکز فرهنگی ورزشی پویانه علم شماره ۴۳، استان کرمانشاه، روانسر، بهره برداری تابستان ۱۴۰۲ 

بنام خدای بخشنده

به اطلاع کلیه بورسیه شدگان عزیز میرساند که:

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور و بر اساس حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود، صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد شد.

و از آنجایی که بنیاد پویانه علم، موسسه غیرانتفاعی خصوصی و معاف از مالیات می‌باشد بنابرین مشخصات دریافت کنندگان بورسیه تحصیلی و یا کمک های مالی در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت خواهد گردید.

امضا تفاهم نامه مدرسه خیری ۲ کلاسه روستای دوریت گهواره

📜📜📜

❇ امضا تفاهم نامه مدرسه خیری ۲ کلاسه روستای دوریت گهواره

🔶 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه، در طی دیدار مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه و  نماینده بنیاد پویانه علم توافقنامه ساخت مدرسه ۲ کلاسه روستای دوریت گهواره به امضا رسید.

🔶 در این جلسه مهندس نظری مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های ارزشمند این بنیاد در ساخت مدارس خیری در استان کرمانشاه، مدت زمان ساخت و بهره برداری  این مدرسه را ۲ ماه و بصورت سازه صنعتی عنوان نمود.

🔶 خاطر نشان می گردد عملیات ساخت این مدرسه با تعهد ۲۵۰ میلیون تومانی بنیاد پویانه علم و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بزودی انجام خواهد گرفت.

#روابط_عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

nosazi_kermanshah@

مدرسه پویانه علم شماره ۱۴

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

پیرو توافق انجام گرفته با سازمان نوسازی و مدارس کرمانشاه، مدرسه پویانه علم شماره ۱۴ در روستای درویت گهواره در کرمانشاه احداث و تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره برداری می‌رسد.

به امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.
Pouyaneh@pouyanehfoundation.org

مدرسه پویانه علم شماره ۱۲

بنام خدا

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

شروع ساخت مدرسه پویانه علم شماره ۱۲ را در روستای کنهر، شهرستان کرند ،استان کرمانشاه به خانواده پویانه علم تبریک میگوئیم.

به امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.
Pouyaneh@pouyanehfoundation.org

شروع سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

بنام خدا

«همه با هم برای فردای بهتر تلاش میکنیم »

 

شروع سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
را به همه فرزندان ایران تبریک میگوئیم .

خانواده بزرگ بنیاد پویانه علم با  نزدیک به ۲۴۰۰ دانش آموز و دانشجو و شش مدرسه فعال در مناطق مختلف ایران و شش مدرسه دیگر در حال برنامه ریزی و ساخت، به استقبال سال تحصیلی جدید می‌رود و همراه فرزندان خود بهار‌  آموختن و تلاش برای آبادانی ایران عزیزمان را آغاز مینماید .

برای چندمین سال پیاپی نتایج درخشان فرزندان بنیاد در کنکور سراسری نشان داد که در برابر  همه سختی ها، نیروی امید و تلاش پی گیرانه  می‌تواند موفق باشد و بدون تردید  این موفقیت سر مشق سایر فرزندان بنیاد در آینده خواهد بود .
 

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم .

Pouyaneh@pouyanehfoundation.org

خبرهای خوب شهریور ۹۸ بنیاد پویانه علم

بنام خدا

همه با هم برای فردای بهتر تلاش می کنیم.

تعداد فرزندان خانواده بزرگ پویانه علم به ۲۳۵۲ نفر رسید.

همزمان دانش آموزان سال آخر بنیاد افتخاری برای خود و بنیاد آفریدند و گویا سختی ها و ناملایمات زندگی، مبارزه در برابر  اراده آنان را  واگذار  نموده است.
پیرو نتایج حاصل از کنکور  ورودی دانشگاهای دولتی سهم امسال بنیاد:
 
-پزشکی ۴ نفر
-دندانپزشکی ۲ نفر
-داروسازی ۱ نفر
-سایر رشته های مهندسی و کارشناسی ۳۱ نفر
- فرهنگیان ۲۳ نفر

ورود ۶۱ نفر از فرزندان بنیاد به دانشگاه های معتبر دولتی را به خانواده بزرگ پویانه در کنکور سال ۱۳۹۸ تبریک میگوئیم.

همچنین قبولی ۷ نفر از نخبه های بنیاد برای دوره های تکمیلی ارشد و دکتری تخصصی  دانشگاه های معتبر دولتی افتخاری بزرگ دیگری است برای خانواده  پویانه علم  که قابل تقدیر است.

ما تعهد کردیم که همه با هم برای فردای بهتر فرزندانمان تلاش نمائیم و کسب نتایج بالا نشان از درستی این راه است.
بنیاد از تمام دوستداران خود میخواهد که به جمع حامیان مالی بنیاد بپیوندید تا بتوانیم  این مهم را به سر مقصد برسانیم.

 

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.
Pouyaneh@pouyanehfoundation.org

فراخوان مسابقه فرهنگی و هنری تابستان ۱۳۹۸

فراخوان شرکت در مسابقه فرهنگی و هنری تابستانی بنیاد پویانه علم ۱۳۹۸

 بنیاد پویانه علم به رسم هر سال اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری در بین دانش آموزان و دانشجویان خود می‌نماید. این مسابقه در سه بخش نقاشی، انشا و داستان کوتاه به شرح زیر برگزار می‌گردد.

نقاشی
•    موضوعات: فصل ها،ترسیم بهترین آرزوی خود، آزاد
•    ارائه توضیح کوتاهی در مورد اثر
•    نقاشی در یک کاغذ A4 و به صورت تا نشده ارسال گردد.
•    ذکر نام، نام خانوادگی، کدملی، نام استان و موضوع در مورد هر اثر الزامی می‌باشد.

انشا
•   موضوعات: اگر مدیر بنیاد بودم..، پویانه از نگاه من
•    انشا حداکثر در یک صفحه A4 یا کلاسور ارسال گردد.
•    ذکر نام، نام خانوادگی، کدملی و نام استان در مورد هر اثر الزامی می‌باشد.

داستان کوتاه
•   موضوع: آزاد
•    داستان کوتاه حداکثر در یک صفحه A4 یا کلاسور ارسال گردد.
•    ذکر نام، نام خانوادگی، کدملی و نام استان در مورد هر اثر الزامی می‌باشد.

شرایط عمومی:
•    شرکت در بخش های مختلف مسابقه برای دانش آموزان بلامانع است.
•    دانشجویان تنها مجاز به شرکت در بخش داستان کوتاه می باشند.
•    اصل آثار نقاشی باید برای دفتر بنیاد ارسال گردد اما ارسال آثار مربوط به انشا و داستان کوتاه از طریق ایمیل و فکس بلامانع می باشد.
•    آثار کپی در مسابقه شرکت داده نمی‌شوند
•    کلیه حقوق معنوی استفاده از آثار ارسالی برای بنیاد پویانه علم خواهد بود.

مهلت ارسال آثار ۲۰ تیر تا ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ می‌باشد.
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، بن بست ترکش دوز، پلاک ۶، واحد ۳ کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۳۷۴۴
ایمیل: info@pouyanehfoundation.org
فکس: ۲۶۲۳۲۷۷۴-۰۲۱