دبستان پویانه علم شماره پانزده

مدرسه پویانه علم شماره ۱۵، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای موتور پمپ میرزاده، بهره برداری زمستان ۱۳۹۹