شرایط کمک های دریافتی

از همیاران محترم تقاضا می شود، قبل از واریز هرگونه وجه، مراتب را با مدیریت بنیاد و یا شعبه بانکی هماهنگ نمایند تا ضمن اخذ تاییدیه مجدد، احتمال هرگونه سو استفاده گرفته شود.

 

 همیاران گرامی می توانید از طریق شماره حساب زیر برای واریز کمک های مالی خود اقدام نمایید.

 بانک سامان
 به نام بنیاد پویانه علم
۸۲۱-۴۰-۲۳۵۵۷۷۳-۱