پیام مدیریت

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جامعه ای به موفقیت بیشتر دست پیدا می کند که بتواند در قالب مجموعه ای از استعدادها و توانمندی ها و با برنامه ریزی دراز مدت برای مشکلات خود چاره اندیشی کند. در دنیای پر سرعت امروز هیچ حکومتی نمی تواند به تنهایی مشکلات جامعه را حل کند و حتی گاهی سیل بحران های اجتماعی باعث می شود تا توانایی محدود دولت ها نیز فقط صرف کمک های روزمره ای شود که به بازدهی و تولید نمی انجامد و پیشرفتی را به همراه نخواهد داشت. درجوامع پیشرفته دنیا گروه های توانمند فکری ومالی بدون وابستگی به احزاب سیاسی و یا در نظر گرفتن مسیر عقیدتی خاصی و یا به نیت سوء استفاده اقتصادی، بخشی از  مسئولیت پیشرفت کشورشان را به عهده گرفته اند و نتایج ثمر بخشی هم برای کشورشان و هم جامعه بشری به بار آورده اند. در همین راستا با گذشت از بخشی از دارایی خود و با میزان دانشی که در خود سراغ  داریم با همراهی جمعی از متخصصان کشورمان بنیاد پویانه را پایه گذاری کردیم تا به  افراد مستعدی که می توانند آینده کشور را بسازند، اما مشکلات مالی این شانس را از آن ها دریغ کرده است در حد توان خود دست یاری بدهیم. همگی مدیون این خاک و مردم و حماسه کسانی هستیم که در طول تاریخ این سرزمین جانانه و با اهدا زندگی خود از آن پاسداری کرده اند و نمونه آشکار آن، حماسه هشت سال نبرد عاشقانه در راه وطن درهمین دوران کوتاه زندگی خودمان است. دوستان عزیز، صاحبان فکر و سرمایه در راهی که قدم برداشته ایم کاستی های فراوانی داریم، ولی امید است آینده درخشانی را در پیش داشته باشیم و قدر مسلم هر گونه کمک فکری و مالی در این راه بسیار با اهمیت است و از تمامی آن بهره خواهیم گرفت. با لطف خدا و عشق به مردم و با یاد شهدای وطن گام در راه گذاشته ایم، باشد که فرزندانمان ادامه دهنده آن باشند و همگی کشوری بسازیم که باغی پر از گلهای خوشبوی بشریت همچون فردوسی، حافظ، سعدی، ابن سینا، زکریای رازی و هزاران عالم و دانشمند دیگر تحویل این مرز وبوم دهیم.

با امید به خداوند متعال و یاری شما

 

ارتباط مستقیم با مدیریت:         pouyaneh@pouyanehfoundation.org