لیوان مدل خوشنویسی

این اثر زیبا از دانش آموز نخبه، امیرمحمد نادری ، از استان لرستان می باشد که در مسابقه نقاشی که بنیاد بین دانش آموزان بورسیه شده برگزار کرده بود برای چاپ بر روی لیوان برگزیده شده است و البته از فروش هر لیوان مبلغی برای صاحب اثر در نظر گرفته شده است که به حساب او واریز می گردد.

کد محصول: ۹۶۰۴۰۰۴

قیمت:  ۲۵ هزار تومان