شروع سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

بنام خدا

«همه با هم برای فردای بهتر تلاش میکنیم »

 

شروع سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
را به همه فرزندان ایران تبریک میگوئیم .

خانواده بزرگ بنیاد پویانه علم با  نزدیک به ۲۴۰۰ دانش آموز و دانشجو و شش مدرسه فعال در مناطق مختلف ایران و شش مدرسه دیگر در حال برنامه ریزی و ساخت، به استقبال سال تحصیلی جدید می‌رود و همراه فرزندان خود بهار‌  آموختن و تلاش برای آبادانی ایران عزیزمان را آغاز مینماید .

برای چندمین سال پیاپی نتایج درخشان فرزندان بنیاد در کنکور سراسری نشان داد که در برابر  همه سختی ها، نیروی امید و تلاش پی گیرانه  می‌تواند موفق باشد و بدون تردید  این موفقیت سر مشق سایر فرزندان بنیاد در آینده خواهد بود .
 

با امید به فرداهای بهتر
دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم .

Pouyaneh@pouyanehfoundation.org