با سلام به دوستان عزیز بنیاد نیکوکاری پویانه علم

 خبر امروز:

– تا پایان اردیبهشت ماه واحد بیمه و درمان بنیاد راه اندازی خواهد شد. در مرحله اول بیمه حادثه برای کلیه بورسیه شدگان برنامه ریزی گردیده است. به زودی نحوه استفاده از بیمه حادثه در وب سایت و کانال بنیاد اطلاع رسانی خواهد شد.

دوستدار شما- پویانه

از خداوند کمک و از دوستان عزیز راهنمایی می خواهیم.