برگزاری همایش دانشجویی

نخستین همایش دانشجویان دانشگاه های تهران و بنیاد نیکوکاری پویانه علم به منظور آشنایی و همفکری در مدیریت بنیاد، مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.